Make your own free website on Tripod.com
<img SRC="opening.gif" BORDER=0 height=100 width=550>
    PERTANDINGAN  KAWAT KAKI


Tujuan : Meningkatkan kemahiran berkawat dan memupuk semangat bekerjasama antara para
               peserta.
Tarikh :  18 Disember 1999
Masa Pendaftaran : 8.00a.m.
Masa Pertandingan : 8.30a.m.
Tempat Pendaftaran : Head Quater
Tempat Pertandingan : Gelanggang bola keranjang sekolah.
Bilangan Peserta: 10 orang - Komander (1 orang)
                                               Ahli (9 orang)
  
     1. Pertandingan ini terbuka kepada semua pasukan beruniform.
     2. Setiap peserta mesti tidak melebihi 18 tahun.
     3. Pertandingan ini dijalankan secara terbuka, iaitu tidak membahagikan kategori lelaki dan kategori perempuan.
     4. Setiap pasukan hanya boleh menghantar maksimum 2 pasukan dalam pertandingan ini.
     5. Kasut kulit, sarung tangan putih dan kawat tongkat dibenarkan .
     6. Persembahan kawat mesti dalam bentuk kawat bercorak.
     7. Masa yang diperuntukkan untuk pertandingan ini ialah 10 minit.
     8. Semua pasukan mesti keluar dari tapak persembahan pada arah seperti yang tertera di atas.
     9. Piala akan disediakan kepada pasukan yang mencatat markah yang tertinggi.
     10. Segala pindaan dan perubahan adalah tertakhluk kepada pihak penganjur.
     11. Segala keputusan pengadil adalah muktamad.
     Sistem permarkahan:-

     Corak                25%
     Asas                 20%
     Semangat          20%
     Kekemasan       15%
     Pakaian            10%
     Komander         10%
     Jumlah Markah 100%
FEED BACK~~PERTANDINGAN HALANGAN KOMANDO