Make your own free website on Tripod.com
 


 
 
 
 

PERTANDINGAN HALANGAN KOMANDO

Tujuan : Meningkatkan ketahanan fizikal dan kecekapan para peserta serta memupuk
                 semangat bekerjasama antara para peserta.
Tarikh :  17 Disember 1999
Masa Pendaftaran : 3.30p.m.
Masa Pertandingan : 4.00p.m.
Tempat Pendaftaran : Head Quarter
Tempat pertandingan : Sekitar kawasan sekolah SMJK Kerian
Bilangan Peserta : 6 orang
Wang Pendaftaran : RM 5.00

     1. Setiap pasukan mesti terdiri daripada 6 orang peserta termasuk ketua.
     2. Setiap peserta mesti mengatasi semua halangan yang disediakan.
     3. Setiap peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan seragam. Peserta perempuan dilarang memakai seluar pendek.
     4. Peserta lelaki dan perempuan dibahagikan kepada kategori yang sama.
     5. Setiap sekolah hanya boleh menghantar maksimum 2 kumpulan dalam pertandingan ini.
     6. Semasa merentasi halangan, peserta tidak dibenarkan bercakap kasar.
     7. Pihak penganjur berhak membatalkan kelayakan sesuatu pasukan jika didapati mempunyai terlalu banyak pasukan yang
        menyertai pertandingan ini. Oleh itu, setiap pasukan digalakkan  mendaftarkan diri secepat mungkin.
     8. Pasukan yang memperoleh markah yang tertinggi akan diberikan sebuah piala.
     9. Keputusan hakim adalah muktamad. Segala aduan tidak akan dilayan.
NEXT PAGE~~PERTANDINGAN PERTOLONGAN CEMAS