Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 
 
 

<IMG SRC="psong.gif" WIDTH=550 HEIGHT=50 BORDER=0>
 
 

Bulan Sabit Merah di Malaysia,
Giat berjasa untuk negara,
tanpa kaum puak dan agama,
waktu aman atau bahaya,

Bulan Sabit Merah gerakan sedunai,
membantu semua yang menderita
badan sukarela berkhidmat,
dengan tabah dan bersemangat,

dimana jua adanya sengsara ,
disana ada kita
di darat dan laut kita sedia
walau diancam bahaya

Bulan Sabit Merah di Malaysia,
Giat berjasa untuk negara,
tanpa kaum puak dan agama,
waktu aman atau bahaya


 

FEED BACK!