Make your own free website on Tripod.com
<img SRC="opening.gif" BORDER=0 height=100 width=550>





Kursus Ikhtiar Hidup

Dalam kursus ikhtiar hidup,pelbagai aktiviti telah diadakan.
Antaranya ialah masakan cara modern,larian berhalangan,cara menyalakan api
dengan betul dan ceramah ikhtiar hidup di taman rekreasi daerah.Tujuannya adalah
untuk mengeratkan hubungan antara ahli dan mendedahkan para peserta
tentang penting mempelajari ikhtiar hidup.
 
 


 
 


 
 

FEED BACK~~ INDOOR