Make your own free website on Tripod.com
<img SRC="opening.gif" BORDER=0 height=100 width=550>
 
 
 

     PERSEMBAHAN TARIAN


Tujuan : Memupuk semangat bekerjasama antara peserta dan meningkatkan bakat para peserta
               dalam persembahan tarian.
Tarikh : 18 Disember 1999
Tempat Pendaftaran : Head Quater
Masa Pendaftaran : 6.00-7.00 p.m.
Masa Pertandingan : Semasa “The Glorious Night” dilangsungkan.
Tempat Pertandingan : Pentas “The Glorious Night”.
Wang Pendaftaran : RM 5.00 (termasuk semua persembahan bakat)
 
 

     1. Setiap pasukan mesti melaporkan diri 2 acara sebelum pertandingan.
     2. Bilangan peserta bagi persembahan tarian adalah tidak terhad.
     3. Setiap pasukan hanya dibenarkan mempersembahkan satu tarian sahaja.
     4.  Muzik tarian haruslah dalam bahasa Mandarin, Melayu dan Inggeris.
     5. Tarian yang berunsur lucah tidak dibenarkan.
     6. Pakaian yang digunakan untuk tarian mestilah sesuai dan tidak menjolok mata.
     7. Masa yang diperuntukkan untuk persembahan tarian adalah 8 minit. Markah akan ditolak jika didapati persembahan
     melebihi masa yang ditetapkan.
     8. Pita rakaman muzik mesti dihantar kepada pihak penganjur dan dilabelkan sebelum “The Glorious Night” bermula.
     9. Hanya tarian tradisional atau tarian moden dibenarkan.
     10. Sebuah piala akan diberikan kepada pasukan yang mempersembahkan persembahan terbaik.
     11. Keputusan pihak pengadil adalah muktamad. Segala aduan tidak akan dilayan.
     Sistem Pemarkahan :-
     Gaya 30%
     Kekemasan 20%
     Kreativiti 20%
     Pakaian 15%
     Kerjasama 15%
     Jumlah Markah 100%
 
 

FEED BACK~~ PERSEMBAHAN TARIAN