Make your own free website on Tripod.com
 


 
 
 

PERTANDINGAN PERTOLONGAN CEMAS

Tujuan: Meningkatkan prestasi pertolongan cemas dan semangat bekerjasama di
             antara para peserta.
Tarikh : a) Ujian Teori  (16 Disember 1999)
             b) Ujian Lisan dan Praktikal  (17 Disember 1999)
             c) Ujian Berpasukan (Teamtest)  (17 Disember 1999)
Masa Pendaftaran : a) Ujian Teori  (9.30p.m.)
                                b) Ujian Lisan dan Praktikal  (11.30a.m.)
                                c) Ujian Berpasukan (Teamtest)  (11.30a.m.)
Masa Pertandingan: a) Ujian Teori  (10.00p.m.)
                                 b) Ujian Lisan dan Praktikal  (12.00p.m.)
                                 c) Ujian Berpasukan  (Teamtest)  (12.30p.m.)
Tempat Pendaftaran: Head Quater
Tampat Pertandingan: Blok E
Bilangan Peserta : 6 orang -Pemimpin(1 orang)
                                             Ahli (4 orang)
                                             Reserve (1 orang)
Wang Pendaftaran : RM5.00 

                                SYARAT-SYARAT UJIAN BERTULIS
1. Para peserta diwajibkan memakai unifom lengkap semasa menyertai pertandingan.
2. Setiap kumpulan mesti terdiri daripada 5 orang peserta.
3. Semua peserta daripada setiap pasukan mesti menduduki ujian ini kecuali ahli simpanan.
4. Masa yang diperuntukkan untuk ujian teori ialah 60 minit.
5. Sesiapa yang didapati meniru dalam ujian ini akan dibatalkan kelayakan pasukan yang diwakilinya secara serta merta untuk
menyertai pertandingan yang seterusnya.
6. Semua jawapan mesti dalam Bahasa Melayu.


                       SYARAT-SYARAT UJIAN LISAN DAN PRAKTIKAL
 

1. Semua peserta diwajibkan memakai pakaian seragam semasa menyertai pertandingan.
2. Setiap kumpulan mesti terdiri daripada 5 orang peserta.
3. Semua ahli daripada setiap pasukan mesti menduduki ujian ini kecuali reserve.
4. Ujian ini akan dijalankan sebelum Ujian Berpasukan(Team Test).
5. Dalam Ujian Lisan, peserta dikehendaki menjawab setiap soalan yang akan ditanyakan oleh hakim dalam tempoh masa satu
minit.
6. Markah akan diberikan berdasarkan ketepatan, kelogikan dan penjelasan.
7. Bagi ujian praktikal, markah akan diberikan berdasarkan ketepatan, kekemasan dan masa yang diambil untuk suatu balutan
atau ikatan.
8. Semua jawapan lisan mesti dalam Bahasa Melayu.
9. Keputusan hakim adalah muktamad.


                     SYARAT-SYARAT UJIAN BERPASUKAN  (TEAMTEST)
 

1. Semua peserta diwajibkan memakai unifom lengkap semasa menyertai pertandingan.
2. Setiap kumpulan mesti terdiri daripada 6 orang peserta.
3. Semua ahli dari setiap pasukan mesti menduduki ujian ini kecuali seorang ahli simpanan.
4. Peti pertolongan cemas mesti dibawa ke Head Quater untuk diperiksa semasa
      pendaftaran dijalankan.
5. Setiap pasukan mesti membawa sekurang-kurangnya dua peti pertolongan cemas yang mengandungi bahan-bahan seperti
berikut :-
 

 Bahan-bahan Bilangan
 1. Gulungan Kapas (2 oz bungkus) 1 bungkus
 2. Pembalut Gulungan (3x 6 ela) 4 gulungan
 3. Pembalut Gulungan (2x 6 ela) 4 gulungan
 4. Pembalut Gulungan (1x 6 ela) 4 gulungan
 5. Elastoplast (1x 3 ela) 1 gulung
 6. Gunting 1 bilah
 7. Anduh Tiga Segi 5 helai
 8.  Kain Kasa (Sterile Gauze) 2 bungkus
 9. Ubat Eusol (Eusol Solution) 2 oz
10. Pin Penyemat 12 bilah
11. Buku Nota 1 buku
12. Pensil atau Pen 1 batang
13. Mouth Piece (2 hala) 1 batang
14. Sarung Tangan Getah 2 pasang

6. Pihak penganjur tidak akan membekalkan peti pertolongan cemas kapada pasukan yang
bertanding. Pasukan yang tidak membawa peti pertolongan cemas akan tersingkir daripada pertandingan.
7. Setiap pasukan mempunyai 20 minit untuk menyiapkan tugas masing-masing.
8. Hanya satu pengusung sahaja akan disediakan oleh pihak penganjur.
9. Sesiapa yang melanggar peraturan di atas,akan dibatalkan kelayakannya.
10. Keputusan hakim adalah muktamad. Segala aduan tidak akan dilayan.
 

FEED BACK~~ OUR COMPETITION