Make your own free website on Tripod.com
 

<img SRC="opening.gif" BORDER=0 height=100 width=550>
 
 
 
 

    SISTEM PERMARKAHAN PIALA                                    PIALA KEHADIRAN TERBAIK

1. Mempunyai peserta dan penyokong yang terbanyak di kalangan pasukan yang menghadiri
 The Glorious Night”.
2. Mempunyai disiplin peserta yang amat baik dan bekerjasama.


                                    PIALA PENYOKONG TERBAIK

1. Penilaian adalah berdasarkan kekuatan sorakan dan tepukan yang bersistem.
2. Markah akan diberikan berdasarkan kerjasama dan semangat para peserta.
3. Kelakuan dan disiplin para peserta semasa berada di kawasan sekolah pihak penganjur juga akan diambil kira.
4. Tidak melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan.
5. Markah akan diberi sekiranya peserta menggunakan alat-alat seperti ‘bendera’, ‘kipas’ dan sebagainya.
6. Alat yang digunakan mestilah tidak boleh mengeluarkan bunyi.Contoh:- wisel.
7. Para peserta tidak dibenarkan menyalakan api dan lilin di tapak “The Glorious Night”. 

                               "THE BEST GLORIOUS NIGHT"

1. Peserta mesti mengambil bahagian dalam semua pertandingan pada malam The Glorious
    Night”.
2. Markah akan dikira dengan menjumlahkan semua bahagian yang disertai dan sorakan
   yang bersistematik sepanjang malam itu.
3. Kelakuan dan disiplin para peserta sepanjang malam itu juga akan diambil kira.


                                   PIALA JOHAN KESELURUHAN

1. Bagi memenangi piala johan keseluruhan, para peserta mesti menyertai sekurang-kurangnya 6
   pertandingan.(termasuk pertandingan ‘The Glorious Night’)
2. Markah akan dikira dengan menjumlahkan markah 6 pertandingan yang tertinggi, markah disiplin, dan markah
    sokongan.
3. Peserta tidak boleh melanggar mana-mana satu peraturan yang ditetapkan.

FEED BACK~~ PERTANDINGAN MASQUERADE COSTUME