Make your own free website on Tripod.com
<img SRC="organization.gif" BORDER=0 height=100 width=550>
 
 
 
 
 

URUSETIA-URUSETIA
3RD PBSM DAY & THE GLORIOUS NIGHT


 PENAUNG                                             :TUAN PEGAWAI PENDIDIKAN  DAERAH
                                                             KERIAN
                                                            :TUAN PENGETUA
                                                             EN. PHANG CHEE KEONG
                                                            : PENOLONG KANAN (HEM)
                                                             EN. GHEE KUANG BENG

GURU PENASIHAT                                   :CIK HARLINA HUSSAIN
                                                             PN. MALATHY A/P SUKUMARIAN
                                                             PN. RUSNAH BT. MOHD. YUSUF
                                                             PN. ASMA BT. ZAKARIA
                                                             EN. WONG HUNG SOON

PENGERUSI                                           :TAN BOON CHOON

NAIB PENGERUSI                                   :ABBAS FAKHEEZZA
                                                            LEE SEOW CHING

SETIAUSAHA                                        :LEE CHAO HUAN

PENOLONG SETIAUSAHA                        :TAN SZE CHEA

BENDAHARI                                           :NG SEONG KHOON

PENOLONG BENDAHARI                          :TAN KOK LOON

KOMPAUN                                            :NG SIEW KHOON      LIM SIEW CHENG
                                                           LOH SOON WEI         CHUAH LI THIAM
 

KAWALAN & KESELAMATAN                   :LOO ZHENG MING      LEAN CHUN HUI
                                                            KHOR CHIN CHENG    CHEAH CHIN PUAY
                                                            CHENG KEAH KEAT    TAN CHIN IT
                                                            CHAN CHIN HOOI

PAMERAN                                             :YEOH CHUN KEAT      NG TIK CHUAN
                                                            FUNG CHEN CHAU
 

FOTO                                                   :ONG POH CHOO        TAN CHIN IT
                                                            NG SEONG KHOON
 

SISITEM P.A.                                        :LEE SEOW CHING     LEE CHAO HUAN
                                                           BEH WEI KHIANG
 

PIALA & LENCANA                                  :LIM SHAW GIM         NG SIEW KOON
                                                             TAN SZE CHEA
 

PERASMIAN                                           :ABBAS FAKHEEZZA      LIM SHAW GIM
                                                             LIM SIEW CHENG         UIN PHAIK SEE
                                                             LEE SEOW CHING        ANG SIN KEAN
                                                             SAW LEAN NEE            LOH SOK LING
 

RISALAH & CENDERAMATA                      :DEN YI LYN           CHUA BENG SUAN
                                                              LIM SIEW LAN       KHOR MEI YONG
                                                              GOH PEI CHIN
 

MAKANAN & MINUMAN                            :CHAN CHIN HOOI       ANG BOK LAN
                                                             KUAK LEE HWEI          TAN POH LING
                                                             LAW KAI SIEW
 

PENGINAPAN &                                        :TAN SZE CHEA       ABBAS FAKHEEZZA
HAL-EHWAL PESERTA                               TAN YEE THING       TAN HOOI HOON
                                                              CHEAH LI SEAN        KHOR SIEW HOON
 
 

SAMBUTAN                                             :LEE CHAO HUAN        LOO ZHENG MING
                                                              WONG PEK YIN
 

AKTIVITI MASA LAPANG                           :KHOR CHUU SAN      NG SEONG KHOON
                                                              ONG BOON CHUN       ANG LAY KHIM
                                                              KHOR BEE LUAN
 
 

IKLAN                                                      :NG SEONG KHOON          TAN KOK LOON
                                                              TEOH BOON CHOON         OOI SUE CHING
                                                              NG YEN FEN
 
 
 

PENTAS                                              : ABBAS FAKHEEZZA
                                                           LEE CHAO HUAN
                                                           LIM ZUOH SHYA
                                                           BEH BOON PIN
                                                           NG SIEW KOON
                                                           LEE CHAO HUAN
                                                           NG SEONG KHOON
                                                           TAN KOK LOON
                                                           LEE SEOW CHING
                                                           ONG BOON CHUN
                                                          TEOH BOON CHOON
                                                          TAN SZE CHEA
                                                          TAN KOK LOON
 


HAL-EHWAL PERTANDINGAN

PERTANDINGAN PERTOLONGAN CEMAS

LOO ZHENG MING          NG SIEW KOON          ANG SIN KEAN         LIM SHAW GIM
YEOH CHUN KEAT          NG TIK CHUAN

PERTANDINGAN KAWAT KAKI

TEOH BOON CHOON      FUNG CHEN CHAU       BEH WEI KHIANG       LOH SOON WEI
LIM ZUOH SHYA      LAW KAI SIEW      BEH BOON PIN

PERTANDINGAN HALANGAN KOMANDO

ONG BOON CHUN      CHENG KEAH KEAT      KHOR CHIN CHENG      ONG POH CHOO
CHEAH CHIN PUAY      KHOR BEE LUAN      ANG LAY KHIM

PERTANDINGAN MASAKAN TRADISIONAL

ANG BOK LAN          KHOR CHUU SAN          TAN POH LING          KHOR MEI YONG
LIM SIEW LAN          LEAN CHUN HUI

PERTANDINGAN MEREKA SEPANDUK

TAN CHIN IT          DEN YI LYN          CHUA BENG SUAN          LIM SIEW CHENG

PERTANDINGAN GUBAHAN BUAH-BUAHAN

GOH PEI CHIN          TAN HOOI HOON          NG YEN FEN          OOI SUE CHING
TAN YEE THING          KHOR SIEW HOON

PERTANDINGAN “THE GLORIOUS NIGHT”

UIN PHAIK SEE          LOH SOK LING          SAW LEAN NEE          KUAK LEE HWEI
WONG PEK YIN          CHUAH LEE THIAM       CHAN CHIN HOOI          CHEAH LI SEAN
 
 
 
 
 

FEED BACK~~3rd PBSM DAY & THE GLORIOUS NIGHT