Make your own free website on Tripod.com
 
 
 
 

<img SRC="national anthem.gif" BORDER=0 height=40 width=550>

Negara ku, tanah tumpahnya darah ku...

Rakyat hidup bersatu dan maju...

Rahmat bahagia,Tuhan kurniakan...

Raja kita selamat bertakhta...

Rahmat bahagia,Tuhan kurniakan...

Raja kita selamat bertakhta.


 
 

FEED BACK!