Make your own free website on Tripod.com
 


Lain-lain Pertandingan
 

  TARIKH             PIHAK PENGANJUR                                             PIALA

  16/3/99       Pertandingan Kawat Kaki MSSPK Daerah                       Tempat Ke-3

    4/9/99      Pertandingan Undang-undang Kemanusiaan                  --
                    PBSM Antarabangsa (Negeri Perak)

  14/8/99      Pertandingan Pertolongan Cemas (pratikal)                   --
                   Hari Ko-Kurikulum Daerah Kerian

  19/9/99      Pertandingan Piala Pengakap Pertama                          Johan Keseluruhan
                   SMJK Kerian
                   a)Pertandingan Kawat Kaki Asal                                    Johan
                   b)Pertandingan Masakan Modern                                  --
                   c)Pertandingan Quiz                                                    Peringkat Akhir

  27/9/99      Hari Anugerah SMJK Kerian                                         Unit Beruniform
                   Terbaik SMJK Kerian
 
 

                                             Pertandingan Piala Pengakap Pertama            Johan Keseluruhan
                                             SMJK Kerian                                                 Pertandingan Kawat Kaki Asal
 Pertandingan Kawat Kaki MSSPK Daerah
Tempat Ke-3
 
 

                                                    Hari Anugerah SMJK Kerian           Unit Beruniform
                                     Terbaik SMJK Kerian

FEED BACK~~ OUTDOOR