Make your own free website on Tripod.com
<img SRC="opening.gif" BORDER=0 height=100 width=550>
 
 
 
 

     PERSEMBAHAN LAKONAN

Tujuan : Memupuk semangat bekerjasama antara peserta dan meningkatkan bakat para peserta
              dalam persembahan lakonan.
Tarikh : 18 Disember 1999
Tempat Pendaftaran : Head Quarter
Masa Pendaftaran : 7.00-8.00p.m.
Masa Pertandingan : Semasa “The Glorious Night” dilangsungkan.
Tempat Pertandingan : Pentas “The Glorious Night”.
Wang Pendaftaran : RM 5.00 (termasuk semua persembahan bakat)
 
 
 
 

     1. Peserta mesti melaporkan diri 2 acara sebelum persembahan.
     2. Bilangan peserta bagi persembahan lakonan adalah tidak terhad.
     3. Lakonan yang dipersembahkan mestilah dalam bahasa Mandarin, Melayu atau Inggeris.
     4. Persembahan lakonan yang berbahasa dialek, berunsur lucah atau sensitif terhadap kaum, agama dan politik adalah tidak
     dibenarkan.
     5. Pakaian yang menjolok mata tidak dibenarkan dalam persembahan lakonan.
     6. Setiap pasukan hanya boleh mempersembahkan satu persembahan lakonan sahaja.
     7. Masa yang diperuntukkan untuk persembahan lakonan adalah 15 minit. Markah akan ditolak jika didapati masa melebihi
     yang ditetapkan.
     8. Kaset rakaman yang dilabelkan dengan jelas perlu dihantar kepada pihak penganjur sebelum “The Glorious Night”
     dimulakan.
     9. Sebuah piala akan diberikan kepada pasukan yang mempersembahkan persembahan lakonan yang terbaik.
     10. Keputusan pihak pengadil adalah muktamad. Segala aduan tidak akan dilayan.
     Sistem Pemarkahan :-
     Lakonan 40%
     Maksud  20%
     Pakaian 15%
     Tema 15%
     Kelancaran 10%
     Jumlah Markah 100%
 
 

FEED BACK~~PERSEMBAHAN TARIAN